Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Τριμερής Διακρατική Άσκηση Κύπρου – Ελλάδας – ΗΠΑ Συνεκπαίδευση μεταξύ Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων Ναυτικού της Ελλάδας, των ΗΠΑ και της Κύπρου.