Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

ΠτΔ – Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παραλαμβάνει την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από το Μέλος του Συνεδρίου κ. Λάζαρο Λαζάρου.