Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Άτυπη Πενταμερής Διάσκεψη – Ολομέλεια Παλάτι των Εθνών, Γενεύη, Ελβετία Ολομέλεια της Άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό των μερών, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. António Guterres.