Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Γενικός Εισαγγελέας – Παραλαβή Έκθεσης Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με το σφαγείο της εταιρείας CYPRA Νομική Υπηρεσία, Λευκωσία, Κύπρος Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Σαββίδης παραλαμβάνει την Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής σε σχέση με το σφαγείο της εταιρείας CYPRA.