Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Παιδείας – Συνάντηση για την 9η Υπουργική Σύνοδο για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Λευκωσία, Κύπρος. Ο Υπουργός Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προεδρεύει ενημερωτικής συνάντησης για την 9η Υπουργική Σύνοδο για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών.