Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εξωτερικών – Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Υπουργείο Εξωτερικών, Λευκωσία, Κύπρος O Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Δρα Nayef Falah M. Al-Hajraf.