Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-04-2021 17:11

Χαιρετισμός Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στη διαδικτυακή παρουσίαση των περιβαλλοντικών δράσεων του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και απευθύνω χαιρετισμό, στο πλαίσιο της διαδικτυακής αυτής συνάντησης, για την παρουσίαση των περιβαλλοντικών δράσεων με τίτλο «Γυναίκες σε δράση!», του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας. Με την ευκαιρία αυτή, συγχαίρω θερμά τον Σύλλογο, τόσο για την πρωτοβουλία ανάληψης δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα όσο και για τη γενικότερη πολύπλευρη δράση και προσφορά του.  

Φίλες και φίλοι,

H κατάσταση που επικρατεί στην ύπαιθρο και περιμετρικά των αστικών περιοχών, σε σχέση με την παράνομη απόρριψη σκουπιδιών, δεν μας τιμά ως ανθρώπους και ως κοινωνία γενικότερα. Το πρόβλημα μεγαλώνει συνεχώς, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά το περιβάλλον και να κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Το Κράτος, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο, μπροστά στην κατάσταση αυτή. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία να καθαρίσουμε την Κύπρο. Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα διατεθεί ποσό πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ, για να εξυγιάνουμε την ύπαιθρο, να καθαρίσουμε τα σημεία στα οποία υπάρχει συστηματική απόρριψη, να επιτηρήσουμε αυτή την νέα κατάσταση και να επιβεβαιώσουμε ότι δεν θα επανέλθει στην κατάσταση που γνωρίζουμε σήμερα. Η προσπάθεια αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη, αναπτύσσεται σε συνεργασία των Υπουργείων Γεωργίας και Εσωτερικών, αλλά και με τη συνδρομή των Επιτρόπων Εθελοντισμού και Περιβάλλοντος, του Υφυπουργείου Τουρισμού και άλλων κρατικών φορέων και υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι το καθάρισμα περιοχών που θα υποδειχθούν από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως χώροι όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα ρύπανσης από απόρριψη σκουπιδιών. Όλα τα σκουπίδια που θα συλλεχθούν, θα μεταφερθούν για διαχείριση σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Η εκστρατεία χωρίζεται σε τρεις πυλώνες, που αφορούν, πέρα από το ίδιο το καθάρισμα, τον έλεγχο και την αποτροπή της επανάληψης της ρύπανσης του τόπου, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Είναι, λοιπόν, σε όλους αντιληπτό, ότι η πρωτοβουλία αυτή του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και καθαρισμούς χώρων από απορρίμματα, ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Οι δράσεις που θα αναληφθούν μέσω της πρωτοβουλίας, θα συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της μεγάλης εκστρατείας καθαριότητας που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, αφού βασικό συντελεστή της εκστρατείας αυτής αποτελεί και η εθελοντική συνεισφορά συμπολιτών μας  και οργανωμένων συνόλων.

Γενικότερα, δράσεις όπως αυτές που θα παρουσιαστούν σήμερα, συμβάλλουν στην υλοποίηση της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής του Κράτους. Ως Υπουργείο Περιβάλλοντος και ως Κυβέρνηση, επιδιώκουμε, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, να θέσουμε σε εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Κύπρο, πολιτικές που θα οδηγήσουν στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων μας. Οι πολιτικές αυτές αναμένεται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αλλά και τις επιδόσεις της χώρας μας στους τομείς της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης απορριμμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης υλικών, τα οποία μέχρι σήμερα εξάγονταν, θάβονταν ή αφήνονταν ανεξέλεγκτα στη φύση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, προωθούμε την καθολική εφαρμογή της χωριστής συλλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, μέσω του προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετώ», που μόλις πρόσφατα έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, προωθούνται συμπληρωματικά έργα, όπως η πύκνωση των πράσινων σημείων, η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα επεξεργασίας των αποβλήτων που θα συλλέγονται χωριστά, η συντεταγμένη χρήση υφιστάμενων ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών, καθώς και άλλες συναφείς δράσεις.

Φίλες και φίλοι,

Για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής μας και για ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον, επιβάλλεται πρώτα να απαλλαγούμε από όλα τα απορρίμματα που έχουν αφεθεί παράνομα σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού μας. Η πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας που παρουσιάζεται σήμερα, είναι ενδεικτική της θέλησης των πολιτών για μια καθαρή Κύπρο. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επικροτεί και στηρίζει δράσεις όπως αυτές που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Απευθύνω, λοιπόν, ξανά, τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές και εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλες τις δράσεις που έχουν αναλάβει.

(ΜΑΚ)