Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-04-2021 15:00

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών αναφορικά με τα μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι σύμφωνα με το Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 14) του 2021, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, μονοπάτια της φύσης και/ή άλλους παρόμοιους χώρους. Κλειστά είναι επίσης, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης καθώς και οι Βοτανικοί Κήποι, όπως επίσης και ο ξενώνας στον Σταυρό της Ψώκας.

2. Επιτρέπεται η πρόσβαση σε πάρκα (Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας, Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιών και Δασικό Πάρκο «Ταπά Χανά» στη Λάρνακα) μόνο για σκοπούς φυσικής άσκησης ή ατομικής άθλησης και μόνο δύο πρόσωπα ανά ομάδα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων.

Στις περιπτώσεις που τα άτομα προέρχονται από περισσότερες από μία οικογένειες τότε είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Τα πιο πάνω ισχύουν από την 26η Απριλίου 2021 και ώρα 05:00  μέχρι την 9η Μαΐου 2021 και ώρα 23:59.

 

(IK/ΣΧ)