Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-05-2021 13:00

Σημαντική Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για τα Καταφύγια Αδέσποτων Ζώων

Επανάληψη της έκτακτης χορηγίας προς καταφύγια αδέσποτων ζώων που δεν επωφελήθηκαν το 2020

Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επανάληψη του «Σχεδίου έκτακτης συμπληρωματικής στήριξης καταφυγίων αδέσποτων ζώων», με ποσό μέχρι 10.000 ευρώ ανά καταφύγιο, για σκοπούς βελτίωσης των χώρων φιλοξενίας των ζώων.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, εξασφάλισε σήμερα την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για επανάληψη του εν λόγω Σχεδίου το 2021, προκειμένου να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα αξιοποίησής του από καταφύγια αδέσποτων ζώων, τα οποία δεν κατέστη εφικτό να επωφεληθούν από το Σχέδιο του 2020.

Η σημερινή Απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων και πολιτικών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για την προστασία και ευημερία των ζώων και αποσκοπεί στο να υποβοηθηθούν περισσότερα καταφύγια εθελοντικών οργανώσεων να προχωρήσουν σε αναβάθμιση και προσαρμογή των χώρων φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να συνάδουν με τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή με πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα καταφύγια, ώστε να διασφαλίζουν την ευημερία των ζώων που φιλοξενούν.

Για συμμετοχή στο Σχέδιο της έκτακτης στήριξης των καταφυγίων, η οποία θα αξιολογηθεί στη βάση των κριτηρίων του Σχεδίου, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις προστασίας ζώων καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν μαζί με την ανακοίνωση της προκήρυξης του Σχεδίου, η οποία θα αναρτηθεί στο προσεχές διάστημα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στην Ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

(ΜΑΚ)