Τελευταίες Ειδήσεις

Πιστοποιημένες Μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές

Μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019 το Τμήμα μεταφράσεων εξυπηρετεί ανάγκες για πιστοποιημένη μετάφραση διαφόρων εγγράφων που εκδίδει το κράτος ή και υπηρεσίες του για χρήση στο εξωτερικό, αλλά και έγγραφα που χρειάζονται μετάφραση για χρήση σε κυβερνητικές υπηρεσίες, φορείς, θεσμούς κλπ της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Στις περιπτώσεις που μια μετάφραση δεν χρειάζεται πιστοποίηση, το κοινό  μπορεί να απευθυνθεί σε ιδιώτη μεταφραστή.


Προσφερόμενες γλώσσες

Αγγλικά, Αραβικά, Αρμένικα, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Δανέζικα, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Περσικά, Σλοβένικα, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σλοβακικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Τουρκικά, Τσέχικα και Κροατικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα.


- Χρήσιμες πληροφορίες

•  Όλες οι μεταφράσεις κοστολογούνται και προπληρώνονται.  •  Θα πρέπει να προσκομίσετε πρωτότυπο + δυο φωτοτυπίες + προπληρωμή σε μετρητά ή επιταγή στο γραφείο 11, στο ισόγειο. Όσοι χρειάζονται φωτοτυπίες για μεταφράσεις, μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΓΤΠ καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος (€0,20) ανά φωτοαντίγραφο Α4 και Α3, είτε να προσκομίζουν οι ίδιοι τον απαραίτητο αριθμό αντιτύπων.  • Προπληρωμή απαραίτητη. Δεν γίνονται δεκτές οι πληρωμές μέσω τραπεζικού εμβάσματος.  • Δυνατότητα παραλαβής/παράδοσης με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.  • Χρόνος παράδοσης αναλόγως έκτασης και περιεχομένου του κειμένου. • Παράδοση μεταφράσεων, για τις οποίες έχει καταβληθεί τέλος επίσπευσης (8 ευρώ ανά σελίδα): για έγγραφα 1-2 σελίδων, η μετάφραση παραδίδεται την επόμενη μέρα μετά τις 11 π.μ. Για μεγαλύτερα κείμενα γίνεται συνεννόηση με τους αρμόδιους λειτουργούς. • Παρέχεται ένα (1) αντίγραφο της μετάφρασης. Για περισσότερα αντίγραφα, χρέωση €3.40 για την πρώτη σελίδα και €1.70 για κάθε επόμενη.    • Διευκρινίστε πώς θέλετε να μετεγγραφούν οποιαδήποτε ονόματα με βάση το διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης (π.χ. John, Yiannis, Giannis).  • Για έγγραφα που θα κατατεθούν στο εξωτερικό ίσως να απαιτείται επισημείωση της Χάγης (apostille). Συμβουλευτείτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν αποταθείτε σ’ εμάς.  • Τα απολυτήρια λυκείου εκδίδονται απ΄ ευθείας από τα σχολεία.  • Για τον εντοπισμό της μετάφρασής σας πρέπει να μας αναφέρετε τις γλώσσες καθώς και τον πενταψήφιο αριθμό που αναγράφεται χειρόγραφα στην απόδειξη πληρωμής.  • Για ωράριο λειτουργίας και χάρτη τοποθεσίας βλέπετε πιο κάτω.

 

Κατάθεση/Παραλαβή Εγγράφων:  Γραφεία 11 και 18, ισόγειο

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό:  Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00-15:00

Επικοινωνία:   Για γενικές πληροφορίες στο τηλ. 22801117.

Πληροφορίες ανά γλώσσα

ΓΡΑΦΕΙΟ 12 

22801133

Αγγλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Κινέζικα, Ουγγρικά, Περσικά

 22801134

Αρμένικα, Δανέζικα, Ισπανικά, Κροατικά, Νορβηγικά, Ρουμανικά, Σέρβικα, Σλοβακικά, Σλοβένικα, Σουηδικά, Τούρκικα, Τσέχικα

 22801192

Αραβικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πολωνικά

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 16 

 22801193

Βουλγάρικα, Ουκρανικά, Ρωσικά


Ηλ. ταχυδρομείο: translations@pio.moi.gov.cy

Διεύθυνση:
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Κλάδος Μεταφράσεων
Οδός Απελλή
1456 Λευκωσία

 

___________________________

 

Από την 1 Ιουλίου 2019 το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα παραλαβής εγγράφων προς μετάφραση στο κτήριο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών από τον Κλάδο Μεταφράσεων τερματίζεται οριστικά σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 45(Ι)/2019 ο οποίος προνοεί για την εγγραφή και ρύθμιση των υπηρεσιών του Ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία.  

Πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για επίσημα πιστοποιημένες μεταφράσεις, είτε ιδιώτες είτε δημόσιοι φορείς, πρέπει να αποτείνονται απευθείας στους Ορκωτούς μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών μεταφραστών του Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, όπως προνοεί ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο,  «πιστοποιημένη μετάφραση» σημαίνει την  έγκυρη και ακριβή μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα ή στην τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και από την ελληνική γλώσσα προς την τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, η οποία φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας και η οποία είναι δεόντως χαρτοσημασμένη.  

Οι Ορκωτοί μεταφραστές μεταφράζουν έγγραφα που προορίζονται για δημόσια επίσημη χρήση εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, όπως π.χ.  εκπαιδευτικά έγγραφα, πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά θανάτου, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διαβατήρια, ταυτότητες, τραπεζικοί λογαριασμοί, τίτλοι ιδιοκτησίας, εταιρικά έγγραφα, ιατρικές εκθέσεις, νομικά έγγραφα.

 

Προσφερόμενες γλώσσες: αγγλικά, αραβικά, αρμένικα, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, γεωργιανά, δανέζικα, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, ουγγρικά, ουκρανικά, περσικά,  πολωνικά, ρουμανικά, ρωσικά, σερβικά, σλοβακικά, σουηδικά, νορβηγικά, τουρκικά, τσέχικα , κροατικά, βοσνιακά, γλώσσα της Β. Μακεδονίας, λετονικά, εσθονικά, λιθουανικά και κινέζικα προς τα ελληνικά και αντίστροφα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

1. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση πρέπει να είναι αυθεντικά και δεόντως επικυρωμένα είτε με τη σφραγίδα Apostille είτε με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (διπλωματική πιστοποίηση). Για τις χώρες της ΕΕ, όπως προνοεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν αν θα σφραγίσουν τα έγγραφά τους με τη (σφραγίδα Apostille) ή όχι. Για επιπλέον ενημέρωση υπάρχει το Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, σχετικά με την πιστοποίηση εγγράφων είναι ο σύνδεσμος: http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/All/4A663DADC882728EC2257E59002C62D0?OpenDocument , ενώ για τα Κράτη που συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης για το Apostille: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41   

2. Για έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση που δεν χρειάζονται τη σφραγίδα (Apostille) αλλά τη σφραγίδα της διπλωματικής επικύρωσης (Υπουργείου Εξωτερικών) οι ενδιαφερόμενοι για επιπλέον ενημέρωση μπορούν να αποτείνονται προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.

3.  Σχετικά με τη μετάφραση απολυτηρίων Λυκείου μπορείτε να βρείτε εδώ το σχετικό ανακοινωθέν του ΓΤΠ.

 

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22801105, 22801133.