Τελευταίες Ειδήσεις

Πιστοποιημένες Μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές

Από την 1 Ιουλίου 2019 το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα παραλαβής εγγράφων προς μετάφραση στο κτήριο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών από τον Κλάδο Μεταφράσεων τερματίζεται οριστικά σύμφωνα με τον Νόμο Ν. 45(Ι)/2019 ο οποίος προνοεί για την εγγραφή και ρύθμιση των υπηρεσιών του Ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία.  

Πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για επίσημα πιστοποιημένες μεταφράσεις (με εξαίρεση Απολυτήρια Λυκείου εκδοθέντα μετά τον Ιούνιο του 2006), είτε ιδιώτες είτε δημόσιοι φορείς, πρέπει να αποτείνονται απευθείας στους Ορκωτούς μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών του Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, όπως προνοεί ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο,  «πιστοποιημένη μετάφραση» σημαίνει την  έγκυρη και ακριβή μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα ή στην τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και από την ελληνική γλώσσα προς την τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, η οποία φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας και η οποία είναι δεόντως χαρτοσημασμένη.  

Οι Ορκωτοί μεταφραστές μεταφράζουν έγγραφα που προορίζονται για δημόσια επίσημη χρήση εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, όπως π.χ.  εκπαιδευτικά έγγραφα, πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά θανάτου, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διαβατήρια, ταυτότητες, τραπεζικοί λογαριασμοί, τίτλοι ιδιοκτησίας, εταιρικά έγγραφα, ιατρικές εκθέσεις, νομικά έγγραφα.

Προσφερόμενες γλώσσες: αγγλικά, αραβικά, αρμένικα, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, γεωργιανά, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, ουκρανικά, πορτογαλικά, περσικά, πολωνικά, ρουμανικά, ρωσικά, σερβικά, σλοβακικά, τουρκικά, τσέχικα, κροατικά, βοσνιακά, γλώσσα της Β. Μακεδονίας, λετονικά, εσθονικά, λιθουανικά και κινέζικα προς τα ελληνικά και αντίστροφα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

1. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση πρέπει να είναι αυθεντικά και δεόντως επικυρωμένα είτε με τη σφραγίδα Apostille είτε με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (διπλωματική πιστοποίηση). Η επικύρωσή τους να γίνεται πριν τη μετάφρασή τους.  Για τις χώρες της ΕΕ, όπως προνοεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν αν θα σφραγίσουν τα έγγραφά τους με τη (σφραγίδα Apostille) ή όχι. Για επιπλέον ενημέρωση υπάρχει το Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - σχετικά με την πιστοποίηση εγγράφων είναι ο σύνδεσμος: http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/All/4A663DADC882728EC2257E59002C62D0?OpenDocument , ενώ για τα Κράτη που συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης για το Apostille: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41   

2. Για έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση και δεν χρειάζονται τη σφραγίδα (Apostille) αλλά τη σφραγίδα της διπλωματικής επικύρωσης (Υπουργείου Εξωτερικών), οι ενδιαφερόμενοι για επιπλέον ενημέρωση μπορούν να αποτείνονται προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.

3.  Σχετικά με τη μετάφραση απολυτηρίων Λυκείου οι πολίτες μπορούν να αιτούνται έκδοση μεταφρασμένου απολυτηρίου Λυκείου απευθείας από το σχολείο αποφοίτησής τους, με τέλος οκτώ (8) ευρώ, στις ακόλουθες γλώσσες:

Αγγλικά
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Δανέζικα
Ιταλικά
Ολλανδικά
Ουγγρικά
Πολωνικά
Ρουμανικά
Σλοβακικά
Σλοβενικά
Σουηδικά
Τσέχικα

Σημειώνεται ότι η διαδικασία επικύρωσης της μετάφρασης με Apostille έχει ως εξής:

I. υποβάλλεται πρώτα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για επικύρωση της υπογραφής του Λυκειάρχη (στη Λευκωσία στο Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, στις άλλες πόλεις στα Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης),

II. ακολούθως υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή ΚΕΠ (στην πόλη όπου βρίσκεται ο αιτητής) για Apostille.

 

 Θα πρέπει να απευθύνεστε σε ορκωτούς μεταφραστές όταν απαιτείται πιστοποιημένη μετάφραση για τις ακόλουθες κατηγορίες απολυτηρίων:

  • Απολυτήρια όσων έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο πριν από τον Ιούνιο 2006 σε όλες τις γλώσσες.
  • Μετάφραση απολυτηρίου Λυκείου σε άλλες γλώσσες, εκτός των δεκατεσσάρων που προαναφέρθηκαν.
  • Μετάφραση απολυτηρίου Γυμνασίου, Τεχνικών Σχολών, ιδιωτικών σχολείων.

Η διαδικασία επικύρωσης της μετάφρασης με Apostille έχει ως εξής:

I. υποβάλλεται πριν από τη μετάφραση πρώτα στο Υπουργείο Παιδείας για επικύρωση της υπογραφής του Λυκειάρχη (στη Λευκωσία στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, στις άλλες πόλεις στα Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης),

II. ακολούθως υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή ΚΕΠ (στην πόλη όπου βρίσκεται ο αιτητής) για Apostille,

III. και τέλος για μετάφραση.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22801133, 22801105, ή να επικοινωνείτε μέσω ηλ. ταχυδρομείου με το ΓΤΠ στη διεύθυνση: translations@pio.moi.gov.cy