Τελευταίες Ειδήσεις

Μεταφράσεις

Το Τμήμα μεταφράσεων εξυπηρετεί ανάγκες για πιστοποιημένη μετάφραση διαφόρων εγγράφων που εκδίδει το κράτος ή και υπηρεσίες του για χρήση στο εξωτερικό, αλλά και έγγραφα που χρειάζονται μετάφραση για χρήση σε κυβερνητικές υπηρεσίες, φορείς, θεσμούς κλπ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στις περιπτώσεις που μια μετάφραση δεν χρειάζεται πιστοποίηση, το κοινό  μπορεί να απευθυνθεί σε ιδιώτη μεταφραστή.

Προσφερόμενες γλώσσες

Αγγλικά, Αραβικά, Αρμένικα, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Δανέζικα, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Περσικά, Σλοβένικα, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σλοβακικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Τουρκικά, Τσέχικα και Κροατικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ηλ. ταχυδρομείο: translations@pio.moi.gov.cy

Διεύθυνση:
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Κλάδος Μεταφράσεων
Οδός Απελλή 5-7
1080 Λευκωσία