Τελευταίες Ειδήσεις

ΜΜΕ & Ειδήσεις

Το Τμήμα Ειδήσεων έχει ευθύνη της προβολής του έργου της Κυβέρνησης, της Βουλής των Αντιπροσώπων, των ανεξάρτητων Θεσμών και Υπηρεσιών του κράτους, και ημικρατικών και δημόσιων οργανισμών.

Για το σκοπό αυτό συγγράφει, επιμελείται και αναρτά στον ιστότοπο του ΓΤΠ επίσημες ανακοινώσεις, ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες και δραστηριότητες.   

Πέρα από τη συνεχή ροή ειδήσεων, στον Ιστότοπο αναρτώνται καθημερινώς φωτογραφίες από κυβερνητικές δραστηριότητες, το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του Προέδρου, των Υπουργών και άλλων κρατικών αξιωματούχων, το καθημερινό δελτίο επισκόπησης του τουρκοκυπριακού Τύπου, εκδόσεις του ΓΤΠ και άλλες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τα ΜΜΕ και την κοινή γνώμη.   Στον ιστότοπο υπάρχει αρχείο πληροφοριών με έγγραφα διεθνών οργανισμών για το Κυπριακό και την Κύπρο, αλλά και οι διακρατικές συμφωνίες της Δημοκρατίας.                                                                                                                                    

Το Τμήμα Ειδήσεων επίσης  αξιολογεί, δημοσιεύει και προωθεί στα ΜΜΕ δηλώσεις εκπροσώπων ξένων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών ή ξένων πολιτικών προσωπικοτήτων που αφορούν στην Κύπρο.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Ειδήσεων είναι επίσης επιφορτισμένοι με την έκδοση διαπιστεύσεων εκπροσώπων των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων, για σημαντικές εκδηλώσεις, διεθνείς συναντήσεις, διμερείς/τριμερείς συμφωνίες και επισκέψεις ξένων αξιωματούχων στην Κύπρο.

Ώρες λειτουργίας Τμήματος Ειδήσεων

Δευτέρα-Παρασκευή:08:00-21:30
Σάββατο:08:30-14:00
Κυριακή: 08:30 - 15:00

Προβολή κυβερνητικού έργου

Το ΓΤΠ λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του κοινού, των ΜΜΕ, της Προεδρίας και των Υπουργείων σε θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής. Σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τους Υπουργούς και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεριμνά ώστε το έργο της κυβέρνησης, οι δηλώσεις των αξιωματούχων και οι δραστηριότητές τους να τυγχάνουν δημοσιοποίησης και προβολής. 

 

Το Φωτογραφικό Τμήμα του ΓΤΠ καλύπτει φωτογραφικά τις δραστηριότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας (σε Κύπρο και εξωτερικό), του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών καθώς και σημαντικά ιστορικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο. Έχει επίσης την ευθύνη ανάρτησης των φωτογραφιών στον ιστότοπο του ΓΤΠ.

Το Κινηματογραφικό Τμήμα είναι αρμόδιο για την κινηματογράφηση και απευθείας μετάδοσης ( live streaming ) στον ιστότοπο του ΓΤΠ διάφορων σημαντικών γεγονότων και εκδηλώσεων. Αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη του συστήματος διανομής σήματος δορυφορικών και τηλεοπτικών καναλιών του ΓΤΠ  και την καταγραφή σημαντικών προγραμμάτων των τηλεοπτικών καναλιών.

Το Τμήμα της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας έχει την κύρια ευθύνη της διαχείρισης του ιστότοπου του ΓΤΠ (https://pio.gov.cy ) καθώς και των υπόλοιπων ιστοσελίδων που διατηρεί το γραφείο. Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν δημιουργηθεί είτε για προώθηση της δουλειάς άλλων Τμημάτων του ΓΤΠ, όπως π.χ. των εκδόσεων ΓΤΠ/Υπουργείων (https://publications.gov.cy ) και του αρχείου των ανακοινωθέντων ΓΤΠ (https://www.piopressreleases.com.cy/ ), είτε στο πλαίσιο ενημερωτικών εκστρατειών (π.χ. Μεταμοσχεύσεις: http://www.cyprustransplant.org - Ευημερία Ζώων: http://www.petswelfarecy.com ), είτε σε συνεργασία με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες για προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. Brexit: http://brexit.com.cy , Καταγραφή έργων τέχνης που χάθηκαν στην εισβολή: https://cyprusart.eu ).

Το Τμήμα διαχειρίζεται παράλληλα τους λογαριασμούς του ΓΤΠ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Συγκεκριμένα, έχει την ευθύνη της καθημερινής παρακολούθησης των λογαριασμών στα ΜΚΔ και της διενέργειας αναλύσεων και εκθέσεων, και είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση ενημερωτικών εκστρατειών του ΓΤΠ μέσω των ΜΚΔ και γενικότερα στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να ακολουθήσετε το ΓΤΠ στα πιο κάτω ΜΚΔ: 

Twitter
@PioCy : Ο λογαριασμός του ΓΤΠ στα ελληνικά.
@CyprusPIO : Ο λογαριασμός του ΓΤΠ στα αγγλικά.

FACEBOOK
Account: PΙΟ Cyprus
Page: Press and Information Office
@PioCy

 

INSTAGRAM

@PioCyGoogle+
Account: PIO Cyprus
Page: Press and Information Office, Republic of Cyprus
https://plus.google.com/113651157636063102634

YouTube
Press and Information Office, Republic of Cyprus
https://www.youtube.com/user/PIO2012cy

 

Το Τμήμα Εγχώριου Τύπου ασχολείται με τη διαδικασία εφαρμογής της Περί Τύπου Νομοθεσίας και την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου για την έκδοση εγχώριας εφημερίδας/περιοδικού και την έκδοση/δημοσίευση ξένου εντύπου στη Δημοκρατία από πολίτες χωρών εκτός ΕΕ.

Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την καταγραφή των εγχώριων εντύπων που παραδίδονται στο ΓΤΠ για σκοπούς αρχειοθέτησης και τηρεί Κατάλογο ΜΜΕ (βλ. στήλη αριστερά), καθώς και Αρχείο Βιβλίων.

Ευθύνη του Τμήματος είναι και η έκδοση και ανανέωση δημοσιογραφικών ταυτοτήτων (βλ. στήλη αριστερά).

 

Σχετικά αρχεία: