Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Πρόεδρος – Τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που συμμετέχουν στο EΛΚ.