Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Πρόεδρος Βουλής – Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων Τέταρτης Συνόδου Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αδάμος Αδάμου παραχωρεί συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Τέταρτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.