Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-01-2021 08:53

Καθορισμός Σταθερών Κομίστρων Ταξί από και προς τα Αεροδρόμια

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει καθορίσει, για τις μισθώσεις που γίνονται από και προς τα αεροδρόμια, ως πάγια κόμιστρα, για  τις κατηγορίες ταξί, αστικά και αγροτικά, τις τιμές που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα. Στόχος η επίλυση του διαχρονικού προβλήματος που άπτεται κυρίως της κατάλληλης πληροφόρησης των επισκεπτών/τουριστών στην Κύπρο και του επιβατικού κοινού γενικότερα.  Ο καθορισμός πάγιων κομίστρων αναμένεται να προσδώσει αξιοπιστία στη μεταφορά με ταξί και, συνακόλουθα, να βελτιώσει τον επαγγελματισμό και να αυξήσει την επιβατική κίνηση στο τομέα αυτό.

Τα κόμιστρα που έχουν καθοριστεί είναι σταθερά, δηλαδή δεν επιτρέπεται η χρέωση οποιουδήποτε άλλου ποσού, είτε χαμηλότερου είτε ψηλότερου.

Ο καθορισμός των κομίστρων έγινε μετά από σύσταση του Συμβουλίου Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς και με βάση τις εξουσίες που παρέχονται στον Υπουργό από το εδάφιο (5) του άρθρου 9 των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων του 1982 μέχρι 2019.

Το Συμβούλιο Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς, στο οποίο μετέχουν, η Αρχή Αδειών, το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το ΚΕΒΕ και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, κατέληξε στη σύσταση του μετά από διαβούλευση και αφού έλαβε σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις των ενδιαφερομένων φορέων και ιδιαίτερα των συνδέσμων ιδιοκτητών και επαγγελματιών ταξί.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιθυμεί να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Αρχής Αδειών και το Υφυπουργείο Τουρισμού για τις πρωτοβουλίες τους καθώς, επίσης, και τους συνδέσμους ιδιοκτητών και επαγγελματιών ταξί για την εποικοδομητική τους στάση και συνεισφορά. Ο Υπουργός, καλεί τους επαγγελματίες στον τομέα του ταξί να εφαρμόσουν πιστά τα νέα καθορισμένα κόμιστρα από και προς τα αεροδρόμια, ως ένα από τα βήματα που λαμβάνονται και θα ληφθούν με σκοπό τη βελτίωση του τομέα της μεταφοράς με ταξί στην Κύπρο.

Τα νέα σταθερά κόμιστρα από και προς τα αεροδρόμια θα εφαρμόζονται από 1η Μαρτίου, 2021.

  

Γνωστοποίηση

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το εδάφιο (5) του άρθρου 9 των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων του 1982 μέχρι 2019, καθορίζει για τις μισθώσεις που γίνονται από και προς τα αεροδρόμια ως πάγια κόμιστρα για τις κατηγορίες ταξί, αστικών και αγροτικών, από 1 Μαρτίου, 2021 τα ακόλουθα:

 

 

Ταξί που μεταφέρουν μέχρι 4 επιβάτες - Taxis carrying up to 4 passengers

Ταξί που μεταφέρουν  5 - 6 επιβάτες - Taxis carrying 5 - 6 passengers

Από - From

Προς - To

Ημερήσια χρέωση        Day Price

Νυχτερινή χρέωση      Night Price

Ημερήσια χρέωση        Day Price

Νυχτερινή χρέωση      Night Price

(06.00 - 20.30)

(20.30 - 06.00)

(06.00 - 20.30)

(20.30 - 06.00)

Αεροδρόμιο Λάρνακας – Larnaca Airport

Λευκωσία – Nicosia

€ 45

€ 50

€ 60

€ 65

Λεμεσός – Limassol

€ 50

€ 60

€ 65

€ 80

Λάρνακα – Larnaca

€ 15

€ 20

€ 20

€ 25

Πρωταράς – Protaras

€ 55

€ 65

€ 70

€ 85

Αγία Νάπα – Agia Napa

€ 50

€ 60

€ 65

€ 80

Πισσούρι – Pissouri

€ 80

€ 95

€ 105

€ 125

Πάφος, Πέγεια – Paphos, Pegeia

€ 100

€ 120

€ 130

€ 155

Πόλις Χρυσοχούς, Αργάκα, Πωμός – Polis, Argaka, Pomos

€ 130

€ 150

€ 170

€ 195

Περιοχή Τροόδους – Troodos Area

€ 85

€ 100

€ 110

€ 130

Πύργος Τυλληρίας – Pyrgos Tyllirias

€ 160

€ 190

€ 210

€ 245

Αεροδρόμιο Πάφου – Paphos Airport

Λευκωσία – Nicosia

€ 110

€ 130

€ 145

€ 170

Λεμεσός – Limassol

€ 50

€ 60

€ 65

€ 80

Λάρνακα – Larnaca

€ 100

€ 120

€ 130

€ 155

Επαρχία Αμμοχώστου –
Famagusta Area

€ 130

€ 150

€ 170

€ 195

Πάφος, Πέγεια – Paphos, Pegeia

€ 20

€ 25

€ 25

€ 35

Πόλις Χρυσοχούς, Αργάκα, Πωμός – Polis, Argaka, Pomos

€ 45

€ 50

€ 60

€ 65

Περιοχή Τροόδους – Troodos Area

€ 55

€ 65

€ 70

€ 85

Πύργος Τυλληρίας – Pyrgos Tyllirias

€ 75

€ 85

€ 95

€ 110

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις:

Στα πάγια κόμιστρα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και οι αποσκευές. Τα πάγια κόμιστρα  ισχύουν και για τις δημόσιες αργίες.

Notes:

The above fixed fares include the cost of luggage carriage as well as the VAT. Fixed fares also apply on public holidays.

 

Έγινε στις 22 Δεκεμβρίου, 2020

        Γιάννης Καρούσος

   

     Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

 

(ΑΤ)