Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-11-2019 18:30

Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «Δράσεις για την Εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης-Ευθύνες Κρατικών Φορέων»

Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στην αποψινή εκδήλωση, την οποία διοργανώνει το Δίκτυο Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων και παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μου, αφού λόγω άλλων σοβαρών προειλημμένων υποχρεώσεων η παρουσία μου δεν καθίσταται εφικτή.

Συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές της αποψινής εκδήλωσης για την πρωτοβουλία ν’ ασχοληθούν μ’ ένα τόσο σημαντικό και δυστυχώς πάντα επίκαιρο ζήτημα, όπως αυτό της έμφυλης βίας, τα θύματα της οποίας είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά.

Το φαινόμενο της βίας είναι δυστυχώς υπαρκτό και απαντάται σε ευρεία κλίμακα, σε όλες τις σύγχρονες και μη κοινωνίες. Κύρια αίτια που την προκαλούν είναι οι ιστορικά άνισες σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τα στερεότυπα που δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.

Όπως γνωρίζετε, η βία δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική κακοποίηση, αλλά περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα τις άμεσες και έμμεσες απειλές, τη λεκτική, συναισθηματική και ψυχολογική βία, τη σεξουαλική κακοποίηση, την κοινωνική απομόνωση, την άσκηση  οικονομικού ελέγχου και γενικότερα όλες τις συμπεριφορές που ωθούν ένα άτομο να ζει υπό το καθεστώς έντονου και διαρκούς φόβου.

Κυρίες και κύριοι,

Η Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και προωθεί μέτρα και δράσεις για την εξάλειψη του θλιβερού αυτού φαινομένου. Στα πλαίσια αυτά, προχώρησε το Νοέμβριο του 2017, μετά από ενδελεχή μελέτη, στην κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστής και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Αδιαμφισβήτητα, η Σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό, δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο, το πρώτο στο είδος του, το οποίο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου και μιας σειράς πολιτικών για την προστασία και ενδυνάμωση των θυμάτων όλων των μορφών βίας, την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και την αποτελεσματική καταπολέμηση και τιμωρία των δραστών.

Στα πλαίσια της πολιτικής μας για σταδιακή υιοθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προχωρήσαμε στην ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση νομοσχεδίου που ποινικοποιεί την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση, όπως ακριβώς ορίζει το άρθρο 34 της Σύμβασης.

Παράλληλα, προχωρήσαμε στην ετοιμασία ειδικού νομοσχεδίου για ποινικοποίηση της βίας κατά των γυναικών, κάτι που απουσίαζε μέχρι σήμερα από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο να ενσωματωθούν πλήρως οι πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο κυπριακό δίκαιο. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για τον νενομισμένο νομοτεχνικό έλεγχο.

Η προτεινόμενη νομοθεσία, η οποία αποτελεί μια ουσιαστική αλλαγή για προστασία των γυναικών, εγκαθιδρύει ένα νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για  την  καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Περιέχει ρυθμίσεις για ορισμό, ταυτοποίηση και στοιχειοθέτηση νέων ποινικών αδικημάτων, ενώ προβλέπει και επιβαρυντικές περιστάσεις για επαύξηση ποινών σε σοβαρές περιπτώσεις. Διαλαμβάνει επίσης πρόνοιες για λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων, αφενός προληπτικού χαρακτήρα για προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας και αφετέρου κατασταλτικού χαρακτήρα για δίωξη των δραστών και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.

Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται μία κλίμακα ποινών που είναι ανάλογες της βαρύτητας και σοβαρότητας των αδικημάτων που διαπράττονται και συμπληρώνει υφιστάμενες, πλην όμως ανεπαρκείς ρυθμίσεις  του Ποινικού Κώδικα, όπως είναι για παράδειγμα το αδίκημα της βίας κατά των γυναικών, το οποίο δεν ρυθμιζόταν σε άλλη νομοθεσία.

Τα δύο αυτά σημαντικά νομοθετήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν ολιστικά όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών θέτουν για πρώτη φορά τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης προστασίας και στήριξης στις γυναίκες και τα κορίτσια που υφίστανται έμφυλη βία και κακοποίηση. Κυρίως όμως εκπέμπουν το μήνυμα της μηδενικής ανοχής έναντι κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών.

Στα ίδια πλαίσια για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών εντάσσεται και η προώθηση της δημιουργίας του «Σπιτιού για τη Γυναίκα», ενός διεπιστημονικού κέντρου, φιλικού προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί λειτουργοί θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής στήριξης στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η Απόφαση για δημιουργία του συγκεκριμένου κέντρου λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Ιανουαρίου, 2019 και έκτοτε, η Υπουργική Επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, μαζί με Τεχνική Επιτροπή που τη συνεπικουρεί στο έργο της, εργάζονται για την όσο το δυνατό ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών για δημιουργία του  κέντρου.

Παράλληλα, συνεχίζουν να ενισχύονται οικονομικά οι Οργανώσεις του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, καθώς και άλλοι φορείς και Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις για υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από το πρόβλημα της έμφυλης βίας.

Στα πλαίσια ενίσχυσης των Οργανώσεων εντάσσεται και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν δικής μας Πρότασης, για επιχορήγηση σε ετήσια βάση της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης των θυμάτων βίας που λειτουργεί ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια σε 24ωρη βάση, όπως ακριβώς προβλέπει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Επιπρόσθετα, στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2019-2023 η Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας έχει περιληφθεί ως ένας από τους επτά βασικούς άξονες προτεραιότητάς του.

Κάτω από το συγκεκριμένο στόχο έχει περιληφθεί σειρά σημαντικών δράσεων, όπως είναι η δημιουργία Συντονιστικού Φορέα για εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και Ενιαίου Αρχείου για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Το ρόλο αυτό αναμένεται να αναλάβει η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Παράλληλα, στο Σχέδιο περιλαμβάνονται δράσεις επιμόρφωσης των επαγγελματιών που ασχολούνται με το χειρισμό υποθέσεων βίας, ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και στήριξης και ενδυνάμωσης των θυμάτων βίας.

Κυρίες και κύριοι,

Παρά τα όποια θετικά βήματα έχουν γίνει, πολλά ακόμη απομένουν να γίνουν μέχρι να εξαλειφθεί η βία κατά των γυναικών και η ισότητα να καταστεί απτή καθημερινή πραγματικότητα.

Τα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις γύρω από τους ρόλους ανδρών και γυναικών παραμένουν ακόμα ισχυρά και εδραιωμένα σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου και συνεχίζουν να δημιουργούν ανισότητες και διακρίσεις.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για αποτελεσματική πρόληψη, καταστολή και παραδειγματική τιμωρία των δραστών οποιασδήποτε μορφής βίας εναντίον των γυναικών και θα ενισχύσει τις προσπάθειες για προστασία και ενδυνάμωση των θυμάτων βίας.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η ενδοοικογενειακή βία και η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία, καθώς συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Η συνέργεια και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο το συντονισμό των ενεργειών τους και κατ’ επέκταση τον αποτελεσματικότερο χειρισμό των υποθέσεων βίας πρέπει να αποτελεί καθημερινό στόχο και επιδίωξή μας.  

Επιτρέψτε μου καταληκτικά να σημειώσω ότι η συνεργασία μαζί σας και η πολύτιμη και εποικοδομητική συνδρομή σας στις θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και στην επίτευξη των στόχων για έμπρακτη και ουσιαστική ισότητα στην κοινωνία μας. 

** Τον χαιρετισμό μετέφερε εκ μέρους του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως η Πρώτη Διοικητική Λειτουργός κα Άννη Ορφανίδου

(ΜΛ)