Recent News

Press Releases

05-05-2021 12:13

Photo Album – PoR – Funeral of Vasos Lyssarides

The President of the Republic, Mr Nicos Anastasiades, at the funeral of Vasos Lyssarides, at Tis tou Theou Sophias Church, in Lefkosia.